Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Krīzes ietekme uz Eiropas uzņēmumu spēju veikt ieguldījumus klimata aizsardzībā” (izpētes atzinums)