Rakstisks jautājums E-004244/11 David Casa (PPE) Komisijai. Migrācijas plūsmas — Direktīva par pagaidu aizsardzību