07.06.2011. MK noteikumi Nr.427 „Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.212 „Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju” atzīšanu par spēku zaudējušiem”