Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1340, annettu 22 päivänä syyskuuta 2020, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Brački varenik” (SMM))