Komisijas Regula (ES) Nr. 64/2011 ( 2011. gada 26. janvāris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai