Rakstisks jautājums E-001476/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) un Esther de Lange (PPE) Komisijai. Zāļu drošuma uzlabošana attiecībā uz gados vecākiem cilvēkiem