Rakstisks jautājums E-8262/10 Marek Józef Gróbarczyk (ECR) Komisijai. Mencu zvejas aizliegums — 2007. gada 9. jūlija Komisijas Regula (EK) Nr. 804/2007