KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI par īpaša režīma piemērošanu attiecībā uz Kanāriju salās piemērojamo AEIM nodokli (iesniegusi Komisija saskaņā ar Padomes 2014. gada 12. jūnija Lēmuma 377/2014/ES 2. pantu)