IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU o primjeni posebnih pravila koja se odnose na porez AIEM koji se primjenjuje na Kanarskim otocima (dostavljeno Komisiji u skladu s člankom2. Odluke Vijeća 377/2014/EU od 12. lipnja 2014.)