ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за прилагането на специалния режим на данъка AIEM, приложим на Канарските острови (представен от Комисията в съответствие с член 2 от Решение № 377/2014/ЕС на Съвета от 12 юни 2014 г.)