Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 29. marta spriedums.