Fabbro u.c./Komisija Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja rīkojums 1984. gada 13. decembrī. # Corrado Fabbro un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdnis - Izpildes apturēšana. # Lieta 269/84 R. TITJUR