CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta) 2011. gada 7. jūlijā.#Stefano Pedeferri un citi pret Eiropas Komisiju.#Civildienests – Ierēdņi – Pārsūdzība – Personas, kas prasa piešķirt Eiropas Savienības ierēdņa vai darbinieka statusu – Nepieņemamība – Pirmstiesas procedūras neievērošana.#Lieta F‑57/10. CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta) 2011. gada 7. jūlijā