Rakstisks jautājums E-003843/11 Diogo Feio (PPE) Komisijai. Līgums par Eiropas Savienības darbību — iestāžu līdzsvara novērtējums