Lieta C-22/10 P: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 27. oktobra rīkojums — REWE-Zentral AG /Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Apelācija — Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Clina” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “CLINAIR” — Reģistrācijas atteikums — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas izvērtējums — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)