/* */

Padomes Lēmums 2010/231/KĀDP ( 2010. gada 26. aprīlis ), par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP