Rakstisks jautājums E-011380/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Priekšsēdētāja vietniece/Augstā pārstāve — ES diplomātija