Komisijas lēmuma kopsavilkums (2012. gada 26. jūlijs), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta M.6410 – UTC/Goodrich) (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 5161) (Dokuments attiecas uz EEZ)