Rakstisks jautājums E-004647/11 Mario Mauro (PPE) Komisijai. Reliģijas brīvības apdraudējums Spānijas universitātēs