Zadeva C-183/18: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku – Poljska) – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2005/214/PNZ – Priznavanje in izvrševanje denarnih kazni, naloženih pravnim osebam – Nepopolni prenos Okvirnega sklepa – Obveznost skladne razlage nacionalnega prava – Obseg)