Cauza C-183/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 4 martie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku – Polonia) – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku (Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Cooperare judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2005/214/JAI – Recunoașterea și executarea sancțiunilor financiare impuse persoanelor juridice – Transpunere incompletă a unei decizii-cadru – Obligația de interpretare conformă a dreptului național – Domeniu de aplicare)