Asia C-183/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.3.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku – Puola) – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) v. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Puitepäätös 2005/214/YOS – Oikeushenkilöille määrättyjen taloudellisten seuraamusten tunnustaminen ja täytäntöönpano – Puitepäätöksen puutteellinen täytäntöönpano kansallisessa oikeudessa – Velvollisuus tulkita kansallista oikeutta unionin oikeuden mukaisesti – Ulottuvuus)