Kohtuasi C-183/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. märtsi 2020. aasta otsus (Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku eelotsusetaotlus – Poola) – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) versus Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Raamotsus 2005/214/JSK – Juriidilistele isikutele määratud rahaliste karistuste tunnustamine ja täitmine – Raamotsuse mittetäielik ülevõtmine – Riigisisese õiguse kooskõlalise tõlgendamise kohustus – Ulatus)