Rakstisks jautājums E-7339/10 Konstantinos Poupakis (PPE) un Theodoros Skylakakis (PPE) Komisijai. Industriālo zonu vides piesārņojums un draudi iedzīvotāju un strādnieku veselībai