Lieta C-31/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. janvārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven