Lieta T-39/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 27. septembra spriedums — El Corte Inglés /ITSB — Pucci International ( “PUCCI” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PUCCI” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas un vārdiska preču zīmes “Emidio Tucci” un “E. TUCCI” — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “Emidio Tucci” reģistrācijas pieteikums — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. pants 2. un 3. punkts un 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts — Netaisnīgi gūts labums no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas — Regulas Nr. 207/2009 8. pants 5. punkts)