Ģenerāladvokāta Sir Gordon Slynn secinājumi, sniegti 1982. gada 4.februārī. # Fratelli Fancon pret Società Industriale Agricole Tresse (SIAT). # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Corte suprema di Cassazione - Itālija. # Tarifu klasifikācija. # Lieta 129/81. TITJUR Fancon