Komisijas Regula (ES) Nr. 133/2011 ( 2011. gada 14. februāris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai