/* */

Lieta F-39/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Goddijn /Eiropas Policijas birojs ( Europol ) (Civildienests — Europol personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Personāla reglamenta 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)