Lieta T-270/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. jūnijā — Conceria Kara /ITSB — Dima ( “KARRA” )