TITJUR Tiesas spriedums (astotā palāta) 2012. gada 15. novembrī. # SIA Kurcums Metal pret Valsts ieņēmumu dienests. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Augstākās tiesas Senāts - Latvija. # Kopējais muitas tarifs - Tarifu klasifikācija - Kombinētā nomenklatūra - Krievijā ražotas kombinētas tauvas "Taifun", kuras sastāv no polipropilēna un tērauda stieples - U veida skavas, kuru gali ir noapaļoti un savienoti ar skrūvi - Antidempinga maksājumi attiecībā uz dažu veidu dzelzs vai tērauda trošu un tauvu importu, kuru izcelsme ir Čehijas Republikā, Krievijā, Taizemē un Turcijā. # Lieta C-558/11. Kurcums Metal