Lieta C-395/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 27. jūlijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH/Finanzamt Lüdenscheid