C-756/19. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. április 29-i végzése (Tribunal Arbitral Triburário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ramada Storax SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Adózás – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – A 90. és a 273. cikk – Adóalap – Csökkentés – Nemfizetés – Az országon kívül letelepedett adós fizetésképtelensége – Egy más tagállam bírósága által hozott, a követelt tartozások behajthatatlanságát tanúsító határozat – Az adósemlegesség és az arányosság elve)