Tiesas spriedums (2016. gada 22. decembris) lietā E-6/16 – Fjarskipti hf. pret Islandes Pasta un telekomunikāciju administrāciju (Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana – Direktīva 2002/21/EK – Elektronisko komunikāciju tīkls – Elektronisko komunikāciju pakalpojums – Publiskais komunikāciju tīkls)