Rakstisks jautājums E-3153/10 iesniedza Emma McClarkin (ECR) Komisijai. Rumānijas sociālās aprūpes centri