Rakstisks jautājums E-011185/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisijai. Kataras Fonda reklāma