Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/35/EK ( 1994. gada 30. jūnijs ) par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos