Lieta T-121/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 13. jūlija rīkojums — Al Shanfari /Padome un Komisija