Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 696/2011 ( 2011. gada 19. jūlijs ) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada jūlija pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009