Ģenerāladvokāta Lenz secinājumi, sniegti 1984. gada 27.novembrī. # Finsider pret Eiropas Kopienu Komisiju. # EOTK. # Lieta 250/83. TITJUR Finsider/Komisija