Lieta T-70/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 2. marta spriedums — Evropaïki Dynamiki /EMSA (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — EMSA konkursa procedūras — Informātikas pakalpojumu sniegšana — Piedāvājuma noraidījums — Prasība atcelt tiesību aktu — Vispārējās tiesas kompetence — Piedāvājuma neatbilstība — Vienlīdzīga attieksme — Līguma dokumentos vai paziņojumā par paredzamo publisko iepirkumu noteikto piešķiršanas kritēriju ievērošana — Apakškritēriju noteikšana piešķiršanas kritērijiem — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu)