Rakstisks jautājums E-0858/10 iesniedza Amalia Sartori (PPE) Komisijai. Kontroles, kas saistītas ar III klases implantējamu medicīnas ierīču (it īpaši sirds vārstuļu protēžu) projektēšanu, ražošanu, importēšanu un sertifikāciju