Rakstisks jautājums P-2676/10 iesniedza Spyros Danellis (S&D) Komisijai. Augšņu izmantošanas netiešās izmaiņas, atjaunojamos enerģijas avotus izmantojot transportam