Vastavuoroisesta Tunnustamisesta Tehdyllä Euroopan Yhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen Sopimuksella Perustetun Sekakomitean Päätös N:o 70/2019, annettu 5 päivänä helmikuuta 2020, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen [2020/225]