EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 3/2010/SC ( 2010. gada 1. jūlijs ) par iekšējo izmaksu sadalīšanu