Rakstisks jautājums E-010300/11 Daciana Octavia Sârbu (S&D) Komisijai. Veselības veicināšana Eiropas Savienībā