Lieta T-42/12: Prasība, kas celta 2012. gada 1. februārī — Bateni /Padome