Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/169 tal-11 ta’ Frar 2021 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-entrata għar-Renju Unit fil-lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti li minnhom jistgħu jiġu importati ċerti prodotti tat-tjur lejn l-Unjoni u jsir tranżitu minnha fir-rigward tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)