Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2012. gada 22. maija spriedums.