Rakstisks jautājums E-0875/10 iesniedza Sergio Berlato (PPE) Komisijai. Pieaugošais uzmākšanās tiešsaistē fenomens